HH Rideskole

Info om generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling d. 29/4-2021

Valg af dirigent

 • Pernille Franzpötter er valgt
 • Det er rettidigt indkaldt

Formanden fremlægger beretning

 • Massere online undervisning
 • Ridelejr
 • Stalddage
 • Forårsridt
 • Diverse stævner og julefest er blevet aflyst grundet corona, men der er kompenseret med andre små tiltag
 • Formandens beretning er godkendt og slut 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 • Revideret regnskab for 2020 er forlagt og godkendt

Valg af formand

 • Birthe Steiness går utidigt af som formand
 • Grith Baktrup stiller op og er valgt

Valg af kassér

 • Linda S. Jensen går af
 • Laura Skok stiller op og er valgt 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Maria Stillits går af som bestyrelsesmedlem
 • Anja Bredahl stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem
 • Pernille Franzpötter stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem
 • Michella G. Sørensen stiller op og er valgt som bestyrelsesmedlem

Valg af suppleanter

 • Birthe Steiness stiller op og er valgt som suppleant

Valg af revisor

 • Maria Stillits stiller op og er valgt som revisor
 • Peter Bredahl stiller op og er genvalgt som revisorsuppleant

Dansk Ride Forbund

 • Det er stadig ikke rentabelt

Fastsættelse af kontingent

 • Kontingent uændret

Behandling af indkomne forslag

 • Der er ingen indkomne forslag

Evt. 

 • Ændring af vedtægter ang. medlemskab i Dansk Ride Forbund