HH Rideskole

Sidste nyt

Velkommen til vores hjemmeside

Indkaldelse til generalforsamling 

Onsdag d. 19. april kl. 17.30 i rytterstuen

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen aflægger beretning
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kasserer, Laura, modtager genvalg
5) Valg af suppleanter
6) Valg af revisor
7) Dansk rideforbund
8) Fastsættelse af kontingent 
9) Behandling af indkomne forslag
10) Evt.


Indkomne forslag skal sendes til:
lauramarie98@hotmail.com
Senest onsdag d. 12/4-2023

Velkommen til vores hjemmeside

Vi er desværre midlertidigt lukket. Beklager.