Info om generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

 

 • Valg af dirigent
  • Maria Stillits er valgt 
  • Det er rettidigt indkaldt

 

 • Formanden fremlægger beretning
  • Formandens beretning er godkendt og slut 

 

 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Revideret regnskab for 2018 er forlagt og godkendt uden anmærkninger

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Maria Stillits stiller op og er valgt som bestyrelsesmedlem
  • Anja Bredahl stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem
  • Hanne Høy stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem

 

 • Valg af kasserer
  • Linda Støckel Jensen ønsker genvalg, og er valgt

 

 • Valg af suppleanter
  • Michael Skok stiller op og er valgt som suppleant

 

 • Valg af revisor
  • Grith Baktrup stiller op og er genvalgt som revisor
  • Simon Sveidahl stiller op og er valgt som revisorsuppleant

 

 • Dansk Ride Forbund
  • Det er stadig ikke rentabelt

 

 • Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent uændret
  • Rykkergebyr på 50 kr. vedtages ved 2. rykker til medlem

 

 

 • Behandling af indkomne forslag
  • Bestyrelsen har modtaget et forslag vedrørende regelment omkring tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse. Vi vedtager, at der ikke er mulighed for at kontingentet kan tilbagebetales, når man stopper på rideskolen
  • Ved modtagelse af velkomstmail har man 14 dages fortrydelsesret på kontingent

 

 • Evt. 
  • Intet under eventuelt