Info om generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

 

 • Valg af dirigent
  • Pernille Franzpötter er valgt
  • Det er rettidigt indkaldt

 

 • Formanden fremlægger beretning
  • Efter generalforsamlingen sidste år afholdte vi følgende:
   • Søndagsstriglning,
   • Horsemanship
   • Ridelejr – siden sidste generalforsamling har vi afholdt to ridelejre
   • Ponygames stævne
   • Julefest med banko 
   • Vi lukkede ned i marts 2020 grundet Covid-19, og åbnede op igen efter påsken
   • Stævnet i 2020 er blevet aflyst/rykket til senere på året
   • Ejner Møller Andersen har afholdt foredrag med pænt fremmøde
    • Formandens beretning er godkendt og slut 

 

 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Kontingentindtægterne er faldende, det kommer ikke som den helt store overraskelse
  • Vi kører på et lille underskud på omkring 1000 kr. 
  • Vi har en efterregulering på 7000 kr. i år grundet faldende aktiviteter
  • Vi arbejder derfor på at kører flere aktiviteter igennem i det resterende del af året
   • Revideret regnskab for 2018 er forlagt og godkendt

 

 • Valg af formand
  • Birthe Steiness stiller op til genvalg og er valgt

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Maria Stillits stiller op og er valgt som bestyrelsesmedlem
  • Anja Bredahl stiller op igen og er valgt som bestyrelsesmedlem
  • Pernille Franzpötter stiller op og er valgt som bestyrelsesmedlem

 

 • Valg af suppleanter
  • Uffe Jensen stiller op og er valgt som suppleant

 

 • Valg af revisor
  • Grith Baktrup stiller op og er genvalgt som revisor
  • Peter Bredahl stiller op og er valgt som revisorsuppleant

 

 • Dansk Ride Forbund
  • Det er stadig ikke rentabelt

 

 • Fastsættelse af kontingent
  • Kontingent uændret

 

 • Behandling af indkomne forslag

 

 • Evt. 
  • Intet under eventuelt